ประจวบคีรีขันธ์-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯเมืองหัวหิน สรุปผลงานการบริหารงาน ปี 2565

ประจวบคีรีขันธ์-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯเมืองหัวหิน สรุปผลงานการบริหารงาน ปี 2565

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

           เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 65 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวเปิดเผยว่า ผลงานของคณะฝ่ายบริหารเทศบาลฯ ในปี 65 ที่ผ่านมาถือว่าสอบผ่านในการดูแลบ้าน รักษาเมืองท้องถิ่น แต่ที่มีปัญหาคือ”งบประมาณ” รายได้ในการจัดเก็บลดน้อยลงไปตามนโยบายของทางรัฐบาล ส่วนเจ้าหน้าที่กองคลัง ยังจะต้องมีการปรับระบบให้ดีขึ้นอีก กองการประปา
             ที่ผ่านมามีปัญหาทางด้านบุคคลากร ต้องปรับปรุงงานในหน้าที่แต่ละฝ่ายด้วยเช่นกัน การมาชำระเงินในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหา เนื่องจากรูปแบบและระบบในการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ในต้นปี 2566 นี้ทางนายกฯ รองนายกฯ ที่ควบคุมประปาจะนำเอาระบบการชำระเงินค่าน้ำผ่านระบบ”ออนไลน์” เหมือนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ปัญหานี้หมดไป
               นายศิรพันธ์ ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ในปี 66 นี้ทางนายนพพร วุฒิกุล นายกฯและคณะฯ จะมีการปรับภูมิทัศน์ของเมืองหัวหิน ขานรับกับการท่องเที่ยวบนยอดเขาหินเหล็กไฟ ให้เป็นสถานที่ใครมาเยือนแล้วต้องขึ้นไป นอกจากนั้นแล้วจะมีการปรับปรุงสร้าง”หอนาฬิกา”้เก่าแก่ของเมืองหัวหิน ออกมาให้ใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าแก่สายตาของผู้คนที่มาเยือน ซึ่งทั้ง 2 โครง การนี้ไปประชุมร่วมกับโยธาธิการจังหวัดประจวบฯ และร่วมออกแบบนำเสนอกันไปแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มั่นใจได้ว่าคณะฝ่ายบริหารจะนำพาบ้านเมืองท้องถิ่นหัวหินสู่เป้าหมายที่เป็นหนึ่งของจังหวัดประจวบฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!