อำนาจเจริญจัดเดินแบบผ้าไทยการกุศล“สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ”

อำนาจเจริญจัดเดินแบบผ้าไทยการกุศล“สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ”

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

              วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2565 ) เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล“สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 พร้อมควงคู่นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมเดินแบบในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ อวดลวดลายผ้าไทยของจังหวัดอำนาจเจริญ
               นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล“สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ว่า ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง ๆ ของท้องถิ่นไทย จนสวยงาม ประณีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและทรงส่งเสริมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทย
                ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย ทรงส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ฟื้นฟูการทอผ้าไหม ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และจำหน่ายให้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชน ชาวไทยมีความภาคภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมผ้าทอของตนเอง มีการรวมกลุ่มกันส่งเสริมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผ้าทอไทย ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
                   แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ ถิ่นอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 ขึ้น
                    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ปลุกกระแสเทรนผ้าไทยให้ทันสมัย ผ้าไทยใส่ให้สนุก
                 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญและและลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
                 อีกทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ การรับบริจาค ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล บริจาคสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
                การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหัวหน้าส่วนราชการ ,นายอำเภอ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารสถานศึกษา ,องค์กรอิสระ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,สมาคมธุรกิจ, บริษัทฯ ,ห้างร้าน ,พ่อค้า และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น 61 ชุด
                และได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ร่วมการแสดงจินตลีลาชุด “สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ถิ่นอำนาจเจริญ” และเดินแบบชุดคอเล็คชั่น “ผ้าทอ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ซึ่งเป็นการพัฒนาผ้าทอตามโครงการพัฒนาผ้าท คอจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่ม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!