ราชบุรี-เอกชนมอบเครื่องอบธัญพืชแก่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน

ราชบุรี-เอกชนมอบเครื่องอบธัญพืชแก่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

            วันนี้( 2 ธ.ค. ) นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผวจ.ราชบุรี พร้อมผช.ศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดซ อธิการบดีมรภ.หมู่บ้านจอมบึง ร่วมรับมอบเครื่องอบธัญพืช BLULINE DRYERS (บูลไลน์ ไดรเออ) จากคุณสารภี ยวดยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด และคุณนีติกา สันติภาพภูมิ ผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทดำเนินกิจการภายใต้ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันทำธุรกิจสินค้าจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ของไทย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด และผลิตอาหารสำเร็จรูปจากถั่วชนิดต่างๆเป็นขนมคบเคี้ยว โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงร่วมมือกันส่งมอบเครื่องอบธัญพืช ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น
           สำหรับเครื่องอบธัญพืชนี้ มีมูลค่ารวม 500,000 บาท การทำงานจะใช้ความร้อนจากระบบไฟฟ้า และแก๊ส มีใบพัดขนาดใหญ่เป่าความร้อนเข้าสู่เตาอบที่มีขนาดความจุ 6 ตัน ซึ่งสามารถใช้อบสินค้าเกษตรได้หลากหลาย เช่นถั่ว ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นสาขาที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องอบธัญพืชได้โดยตรง ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา การวิจัย ถ่ายทอดความรู้และให้บริการกับชุมชน เนื่องด้วยเรามีอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะสอนนักศึกษาผ่านการปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้มีทักษะ มีสมรรถนะ ตรงตามสาชาวิชาชีพ
           ปัจจุบันสาขาสัตวศาสตร์ก็ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัย ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ซึ่งต้องมีการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์เหล่านี้โดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ โดยต้องคัดสรร คัดเลือกวัตถุดิบตั้งแต่ต้น ผ่านกระบวนการผสมปรับปรุง จนได้สูตรที่เหมาะสม มีคุณภาพ ก่อนนำไปใช้เลี้ยงสัตว์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!