สิงห์บุรี-จัดกิจกรรม สวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรม สวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

                  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง โดยมีหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
               ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด และได้เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 แขนง อันได้แก่ 1.พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ 2.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 3.พระบิดาแห่งฝนหลวง 4.พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5.พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6.พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8.พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ 9. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!