สิงห์บุรี-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านมอบแก่ประชาชน

สิงห์บุรี-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านมอบแก่ประชาชน

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

              สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
             วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน 300 ชุด พร้อมนำหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ให้การตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบ้านคนไข้ผู้ป่วยติดเตียงตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 3 ราย รู้สึกปลาบปลื้มใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
             โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะข้าราชการ ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของราษฎร ในทุกพื้นที่ ในครั้งนี้จึงได้โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!