อุตรดิตถ์-นายอำเภอพิชัยประธานเปิดการจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก

อุตรดิตถ์-นายอำเภอพิชัยประธานเปิดการจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

              เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณลานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนางวิพารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอาวุโสอำเภอพิชัย พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค ผกก.สภ.พิชัย ส.ต.ต.หญิง กนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมบูรณ์ นาคบัว นายก อบต.ดารา นางกัลยา ทองศรีจันทร์ รองนายกอบต ดารา นางมัชฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ตลอดจนข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วย นายรวี เล็กอุทัย บุตรชายของนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมาชิกสภาผู้แทนราชฏร์พรรคเพื่อไทยเชต 3 เดินทางมาร่วมงาน
             โดนมีสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยประธานเปิดการจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดงานประเพณีทำขวัญข้าว หรือพิธีบูชาพระแม่โพสพ เป็นประเพณีปฏิบัติตามความเชื่อ เป็นพิธีกรรมสืบสานมรดกประเพณีในแต่ละท้องถิ่นต่อๆกันมา ที่แม่โพสพมีพระคุณต่อชีวิตของชาวนา การประกอบพิธีกรรมทำขวัญข้าวเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้าว ทั้งการเกิดเองตามธรรมชาติ และจากการที่มนุษย์จะกระทำอะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่น พิธีกรรมก่อนการหว่านข้าว การปักดำข้าว หรือพิธีกรรมทำขวัญรับขวัญการตั้งท้อง ก่อนการเกี่ยวข้าว และพิธีอันเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉางเป็นต้น ซึ่งเป็นประเพณีพีธีกรรมที่ปฏิบัติอันสำคัญของชาวนาสืบเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกขั้นตอนนี้สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งอำเภอพิชัยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ซึ่งข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของเกษตรกรอำเภอพิชัย
             ประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอพิชัย โดยได้มีการจัดงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 3โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกบูชาพระคุณพระแม่โพสพ เพื่อสืบสานจารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัยและจังหวัด
อุตรดิตถ์ ตาม 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ” อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วัน ที่อุตรดิตถ์ ” เพื่อหารายได้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม เรือนพระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก
             กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว การประกวดการแปรรูปข้าว การจำหน่วยสินค้า OTOP การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประกอบพิธีทางสงฆ์พิธีทำขวัญข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้ว
จะนำข้าวเปลือกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคไปจำหน่าย และนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!