ชลบุรี-โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบทุนการศึกษานักเรียนกว่า 1.2 ล้านบาท

ชลบุรี-โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบทุนการศึกษานักเรียนกว่า 1.2 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

             เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 พ.ย.65 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน” ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค) นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาจากเงินบริจาคของพนักงาน จำนวน 1,215,300 บาท ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา ภายใต้โครงการ “กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน”
             ในโอกาสนี้ นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) จัดมอบทุนการศึกษา จำนวน 455 ทุน โดยแบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา 309 ทุน ทุนละ 2,000 บาท, ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 139 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส
              โดยการคัดกรองจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานทางการศึกษา, และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศาลาปะชาคมศรีราชา
               กองทุนการศึกษา “โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น และมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ อันป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต
               โดยมีพนักงานบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมบริจาคทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!