ปทุมธานี-สมาคมนักข่าวฯตั้งศูนย์รับร้องเรียนตู้ม้า และการพนันออนไลน์

ปทุมธานี-สมาคมนักข่าวฯตั้งศูนย์รับร้องเรียนตู้ม้า และการพนันออนไลน์

ภาพ-ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

               วันที่ 28 พย.65 สมาคมนักข่าวปทุมธานี โดยนายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ อุปนายกฯ ได้รับแจ้งจากชาวปทุมธานีถึงการลักลอบเปิดตู้ม้า ตู้สล็อต และบ่อนเถื่อนออนไลน์ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ปทุมธานี โดยมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เป็นการมอมเมาเยาวชน และสร้างปัญหาให้กับสังคมอย่างรุนแรง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบตู้ม้า และการพนันออนไลน์อย่างจริงจังเพื่อรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสที่สามารถนำสืบไปถึงกลุ่มผู้กระทำความผิด เจ้าของที่แท้จริงได้ โดยใช้นโยบาย “เปิดปุ๊บ จับปั๊บ” ไม่ยืดหยุ่นให้กับอิทธิพลมืดที่ขาดจิตสำนึก มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ตนเองและมอมเมาลูกหลานเยาวชน  ทั้งนี้เชื่อว่ากลุ่มตู้ม้า ตู้สล็อต และบ่อนออนไลน์มีการเปิดปิดเป็นช่วงเวลา จึงขอให้ผู้ที่พบเห็นแจ้งมาที่ศูนย์ปราบตู้ม้าฯ หรือสมาคมนักข่าวปทุมได้ทันที โดยจะทำการปกปิดข้อมูลแหล่งข่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยให้ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ปราศจากตู้ม้าตู้สล็อตอย่างถาวร ไม่ให้เจ้าของตู้ม้าที่อนารยะไร้สถุลสถุลสัตว์มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไป
             นายธีรวงศ์ฯ ยังมั่นใจว่าการที่สมาคมนักข่าวฯลงมาดำเนินการเรื่องนี้เองจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ให้เบาะแสทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตู้ม้าหรือตู้สล็อตเป็นสิ่งที่มีไว้แล้วเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับดังนี้ 1.พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ซึ่งมีความผิดสำคัญได้แก่ ความผิดตามมาตรา 27 และมาตรา27 ทวิ  2. พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 มาตรา5 (1) และมาตรา 20 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเครื่องเล่นเกมส์เข้ามาในราชอณาจักร พ.ศ.2548  3. พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 47 และมาตรา 83 4. พรบ.การพนัน พ.ศ.2478

              ทั้งนี้หากมีผู้พบเห็นแหล่งซุกซ่อนตู้ม้า ตู้สล็อตในพื้นที่ให้รีบแจ้งเข้ามาก่อนที่จะมีการย้ายออก และจะดำเนินการตามกฎหมายการฟอกเงินตามพรบ.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 กับทั้งเจ้าของเครื่อง ผู้นำเข้า ผู้ครอบครองหรือดูแลจัดให้มีพื้นที่ตั้งตู้พนันดังกล่าวขั้นเด็ดขาด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!