อุทัยธานี-จัดกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

อุทัยธานี-จัดกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

              สีสัน จังหวัดอุทัยธานีจัดกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี งานนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง 5 กม.และ10 กม. และปั่น 70 คน รวม1,070 คน
              วันนี้ ( 26 พ.ย. ) เวลา 05.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษรณ์ ก่อนที่นายพีรพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จะเป็นพิธีเปิด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีอลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,070 คน กิจกรรมแบ่งเป็น ปั่นจักรยานระยะทาง 28 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และ เดินระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกเป็นผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กม. 818 คน ระยะทาง 10 กม.182 คน และปั่น จำนวน 70 คน
              ซึ่งการจัดกิจกรรมปีนี้กำหนดจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย
              โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากภาวะสมองขาดเลือด จากการที่หลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายและเป็นเหตุให้การทำงานของสมองหยุดชะงัก สัญญาณเตือนของโรคเลือดสมองคือ เมื่อสมองเกิดภาวะขาดเลือด จะส่งผลให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้เราสามารถสังเกตอาการต่างๆ ได้ ไม่มากก็น้อย โดยจะขึ้นกับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของเนื้อสมองที่ถูกทำลาย โดยอาการเบื้องต้นที่เราสามารถสังเกตได้ ได้แก่ สูญเสียการทรงตัว มองเห็นภาพซ้อน ภาพเบลอ ใบหน้าอ่อนแรง มีอาการชา หรือปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง หรือมีอาการชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด พูดลำบาก เป็นต้น โดยอาการเตือนเหล่านี้อาจเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเอง หรืออาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวร ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์ทันที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!