เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ มช.แถลงข่าว ความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับอ่อนเป็นครั้งแรก

เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ มช.แถลงข่าว ความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับอ่อนเป็นครั้งแรก

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่อง ความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับอ่อนเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรักษาเบาหวาน ชนิดที่ 1 โดยมี รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงถึงความจำเป็นในการปลูกถ่ายตับอ่อน , ผศ.นพ.วรกิตติ ลาภพิเศษพันธุ์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ ระบบตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงเรื่องการผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับอ่อน ผลดี และภาวะแทรกซ้อน ,ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต หัวหน้าหน่วยระบบตับ ทางเดินน้ำดี ตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงถึงความก้าวหน้าในการปลูกถ่ายตับ และตับอ่อน ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!