เชียงใหม่-เริ่มแล้ว..!! งานมหกรรมสร้างงานสร้างรายได้และงานเกษตรแฟร์ 2022

เชียงใหม่-เริ่มแล้ว..!! งานมหกรรมสร้างงานสร้างรายได้และงานเกษตรแฟร์ 2022

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

            บริษัท แบมบูพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เนเจอร์พาวเวอร์อินเตอร์ฟาร์ม จำกัด จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างรายได้และงานเกษตรแฟร์ 2022 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
            วันนี้ (25 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสร้างงานสร้างรายได้และงานเกษตรแฟร์ 2022 ณ ห้องประชุมหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนกลุ่มลูกค้าเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพและชาวสวนเกษตรกรปลอดสารพิษ ให้เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิก
             นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ บริษัท แบมบูพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เนเจอร์พาวเวอร์อินเตอร์ฟาร์ม จำกัดได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และสามารถสร้างรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นพิษ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนสามารถลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!