บุรีรัมย์-ครอบครัวปศุสัตว์ เร่งเดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

บุรีรัมย์-ครอบครัวปศุสัตว์ เร่งเดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สัตวแพทย์หญิง เบญญา เบญจศรีรักษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อทำหมันสุนัข และแมว เพื่อเป็นการคุมกำเนิด ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และภายใต้โครงการ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนชาวอำเภอละหานทราย นำสุนัข และแมว มาทำหมันเป็นจำนวนมาก

           สัตวแพทย์หญิง เบญญา เบญจศรีรักษ์ กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในการป้องกันและควบคุมโรค ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ของประชาชน และสัตว์จรจัดภายในพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ การควบคุมประชากรสุนัขที่เป็นสัตว์หลักที่จะนำเชื้อโรคที่จะติดต่อจากสัตว์สู่คน ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 23 อำเภอ และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 208 แห่ง
           สัตวแพทย์หญิง เบญญา ฯ กล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ขณะนี้ยังคงพบโรคพิษสุนัขบ้า ที่ อำเภอสตึก อำเภอเมือง และอำเภอบ้านกรวด ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเอง จากโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ถ้าหากพบสัตว์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและสำนัก งานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และถ้าหากว่าถูกสุนัข กัด ข่วน เลีย หรือสงสัยว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ อย่าลืม ล้างแผล ฉีดยา กักหมาและหาหมอ โดยด่วนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!