ร้อยเอ็ด-พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน และพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ร้อยเอ็ด-พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน และพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน และพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หน้าบึงพลานชัย โดยมี นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ,ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และลูกเสือ เนตรนารีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

              ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย เพื่อเป็น กำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจของลูกเสือให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องสรรเสริญ จึงเป็นการประกาศเกียรติคุณแห่งความดีงาม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติ ให้เรียนรู้การรักษาระเบียบวินัย การสร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเกื้อกูล
               ประธานในพิธีฯ ได้ประกอบพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อองค์พระผู้ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม รวมถึงถวายราชสดุดี และออกบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ เป็นการแสดงออกถึงเกียรติของลูกเสือต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!