เชียงใหม่-งานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 เริ่มแล้ว 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 2565

เชียงใหม่-งานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 เริ่มแล้ว 24 พ.ย. -1 ธ.ค. 2565

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

              อำเภอสันกำแพง จัดงานฤดูหนาวและของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
                วันที่ (24 พ.ย. 65) ที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวและของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม
                 ตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอสันกำแพงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ส่วนราชการ ผู้นำชมชน รวมถึงประชาชนชาวอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมงานจำนวนมาก
                 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมส่งเสริมรายได้ท้องถิ่น มีการนำเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีแต่ละตำบล การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีการประกวดนางสาวสันกำแพง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!