ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและ ฐานะยากจน ผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลพลับพลา

ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและ ฐานะยากจน ผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลพลับพลา

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 ราย คือ
           นางสุนทร นพบาล อายุ 73 ปี ที่อยู่ 178 บ้านเลขที่ 1 ตำบลพลับพลา ผู้ป่วยโรคจิตเวช โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองตีบ อาการปัจจุบัน อัมพาตซีกขวา แขนและขาขวาอ่อนแรง ไหล่ช้ายหลุด มีอาการปวดไหล่พูดคุยถามตอบรู้เรื่อง แต่พูดไม่ชัด กลืนอาหารลำบาก จึงให้อาหารทางสายยาง ,นายธีรนัย พลหาญ อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลพลับพลา ผู้ป่วยสมองพิการแต่กำเนิด มีอาหารแขนและขาเกร็ง ทั้ง 2 ข้าง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ,นางนารี น้อยหลุบเลา อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา ผู้ป่วยมีภาวะแคลเซียมเกาะกระดูกไขสันหลังบริเวณบั้นเอว เริ่มเจ็บป่วย พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีอาการขาเกร็งทั้ง 2 ข้าง ขาเหยียดเกร็งตลอด ไม่สามารถยืนได้เอง,นายวาสนา อนันเอื้อ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา ผู้ป่วยมีอาการแขนและขาอัมพาตทั้ง 2 ข้าง สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ พ.ศ. 2560 ไปเลี้ยงวัวที่ทุ่งนาไปอยู่ใต้เถียงนา จะรีบลุกขึ้นโดยไม่ทันระวัง ศีรษะชนคานเถียงนาอย่างแรง จึงได้รับบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอ ทำให้มีอาการอัมพาตของแขนและขา ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ รายละ 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ รายละ 1 ถุง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!