กาญจนบุรี-1 ใน 7 กกต.กลาง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.กาญจนบุรี เตรียมความพร้อม

กาญจนบุรี-1 ใน 7 กกต.กลาง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.กาญจนบุรี เตรียมความพร้อม

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

             วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 1 ใน 7 กกต. กลาง พร้อมด้วยนางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูความพร้อม หากมีการเลือกตั้งในเร็วนี้


พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารที่ผ่านมา และนายปกรณ์ มหรรณพ ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

               โดยมี นายฤทธิรงค์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นางปราณี โตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ นายธนกฤต สนองสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และพนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!