นครสวรรค์-องคมนตรี ประสาทปริญญา ให้กับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 572 คน

นครสวรรค์-องคมนตรี ประสาทปริญญา ให้กับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 572 คน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ณ เจ้าพระคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีพิธีประสาทปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ซึ่งมี ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวรายงานการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาต่อประธานในพิธี จากนั้นเป็นพิธีประสาทปริญญาให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตจำนวน ทั้งสิ้น 572 คน

              สำหรับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยของคนภูมิภาค เพื่อสร้างคนระดับสากล โดยได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ 2540 เป็นต้นมา ทำการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาเอก มีบัณฑิตจำนวน 6 คณะ 11 สาขาวิชา เพื่อไปสร้างความเจริญให้กับสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศจำนวนมากมาย ผลิตนักศึกษามีความรู้ความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครสวรรค์
             โดยนักศึกษาขอวมหาวิทยาลัยฯสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่างๆทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศจำนวนมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาส่งเสริมให้คณะอาจารย์ได้จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมากมาย นักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละรุ่นจึงเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ได้สร้างคนดี คนเก่ง คนมีคุณธรรมออกไปพัฒนาประเทศชาติและสังคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!