ร้อยเอ็ด-ครอบครัวปศุสัตว์ อบรมครูและนักเรียนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”

ร้อยเอ็ด-ครอบครัวปศุสัตว์ อบรมครูและนักเรียนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย อบรมครูและนักเรียน จำนวน 30 คน เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม กิจกรรม การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ตำบลดงครั่งใหญ่่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!