ประจวบคีรีขันธ์-จัดพิธีลงนามความร่วมมือซื้อขายสับปะรดล่วงหน้าระหว่างโรงงานกับเกษตรกร

ประจวบคีรีขันธ์-จัดพิธีลงนามความร่วมมือซื้อขายสับปะรดล่วงหน้าระหว่างโรงงานกับเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะ ซีเครท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือซื้อขายสับปะรดโรงงานล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตร จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย สมาคมชาวไร่สับปะรดไทย, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี, กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบฯ, โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด, สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ, สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบฯ และเกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเปิดเวทีอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือซื้อขายสับปะรดโรงงานล่วงหน้า” จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือซื้อขายสับปะรดโรงงานล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศประมาณ 6 แสนไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศโดยประมาณ 5 แสนไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 1.78 ล้านตัน ซึ่งสับปะรดเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องเชื่อมโยงกับภาคการผลิตด้านการเกษตร โดยไทยยังเป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่สำคัญ มีผลผลิตมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบันราคาสับปะรดในประเทศมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ผลมาจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญลดกำลังการซื้อ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการเกิดภาวะสงครามของประเทศคู่ค้า
             ประกอบกับต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งมีราคาที่สูงขึ้น มีผลต่อราคาการจำหน่ายของโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด จากผลกระทบดังกล่าวจึงส่งผลให้สถานการณ์ด้านการตลาดถดถอย จากการคาดการณ์ผลผลิตสับปะรดที่จะออกมาในช่วงตั้งแต่เดือน ก.พ. – มิ.ย.2566 จะมีผลผลิตออกมาค่อนข้างมาก และด้านการผลิตของโรงงานในช่วงดังกล่าวโดยปกติจะมีกำลังการผลิตลดลง เนื่องจากมีวันหยุดในช่วงเทศกาลต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์การตลาดซึ่งมีการชะลอตัว จึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตสับปะรดทั้งที่ผลผลิตออกมาในช่วงดังกล่าว

              จากการคาดการณ์ข้างต้น นอกจากผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมสับปะรดทั้งระบบ และนำมาซึ่งความเสียหายต่อรายได้ของประเทศหากมิได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทย มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอยู่ในทุกอำเภอ ประกอบด้วยอำเภอหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย ตามข้อมูลสถิติ ปี 2564 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 2 แสนไร่ ผลผลิต 650,876 ตัน จากปัญหาดังกล่าว แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องมีการหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือซื้อขายสับปะรดโรงงานล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน ของจังหวัดประจวบฯ
               โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรเพื่อให้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาสับปะรด (ระยะสั้น/ระยะยาว) ของจังหวัดประจวบฯ เพื่อให้มีการทำสัญญาข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือซื้อขายสับปะรดโรงงานล่วงหน้า ระหว่างกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดจังหวัดประจวบฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบฯ จำนวน 8 โรงงาน ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่สับปะรดจาก 8 อำเภอ จำนวน 130 ราย เข้าร่วมโครงการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!