อุทัยธานี-จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ

อุทัยธานี-จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้งานผู้ป่วยนอก

            ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ศูนย์การเรียนรู้งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง สืบเนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำโครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้คำขวัญ “คนอุทัยธานี รวมพลัง แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายแบบง่ายๆ อยู่เสมอ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น จักรยาน(Walk Run Bike) ทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคไม่มีติดต่อเรื้อรัง
               ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี มีกำหนดจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยมียอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 1,070 คน ประกอบด้วย เดินระยะทาง 5 กิโลเมตร 818 คน วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร 182 คน และปั่นจักรยาน ระยะทาง 28 กิโลเมตร 70 คน สำหรับโรงพยาบาลอุทัยธานี
               มีกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการแสงน้ าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิม พระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้งานผู้ป่วยนอก กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย จัดตั้งโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอด เลือดสมอง เมนูชูสุขภาพ “กินอย่างไร ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง” สร้างความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง“ลดเค็ม ลดความดัน ป้องกันอัมพฤกอัมพาต”และกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แก่ประชาชน ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!