ร้อยเอ็ด-เปิดอาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย

ร้อยเอ็ด-เปิดอาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ,คุณบิณฑ์ และ คุณไทด์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ จากมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ที่ อาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

               เมื่อเดือนตุลาคม 2562 นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ SAVE UBON 2019 และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย และได้ทราบถึงปัญหาของห้องสุคติของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่มีตู้เก็บร่างผู้เสียชีวิตเพียง 4 ช่อง ทำให้ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตได้เพียงพอ และยังไม่มีสถานที่ชันสูตรศพสำหรับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จึงได้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จากกองทุน SAVE UBON 2019 จำนวน 5 ล้านบาท และ มูลนิธิร่วมกตัญญู สนับสนุนอีก 7 ล้านบาท รวมเป็น 12 ล้านบาท ในการก่อสร้าง

               อาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นอาคาร 3 ซึ่งชั้นที่ 1 มีห้องรองรับผู้เสียชีวิต จำนวน 10 คน ห้องอาน้ำ ห้องบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ส่วนชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจและชันสูตรศพ ห้องเรียนด้านนิติเวชของนักศึกษาแพทย์ และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ห้องวิชาการ ห้องประชุม พร้อมมอบเงิน 1 ล้านบาท ในการจัดหาเตียงและอุปกรณ์ในการชันสูตร อีกทั้งได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ป่วยและประชาชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 1,200 ชุด ที่จะเกิดประโยชน์สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด และจะเป็นสถานที่รองรับบริการแก่ผู้เสียชีวิตและการบำเพ็ญกุศลก่อนนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!