ชลบุรี-กองทัพไทย ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย จ่าเอก รณกรฯ ช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

ชลบุรี-กองทัพไทย ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย จ่าเอก รณกรฯ ช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

            “กองทัพไทย ได้ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ผู้บังคับหมู่ กองนักเรียนจ่า กองการปกครอง โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต”
              เมื่อวันที่ 21 พ.ย.65 พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ให้กับญาติของ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
              สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ประสบอุบัติเหตุทางจราจร และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยได้บริจาคอวัยวะสำคัญของตน เอง เพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะรายอื่น เพื่อสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต

            “พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!