เพชรบุรี-ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ทางจังหวัดตรวจสอบการที่บุตรหลานถูกคุกคามและข่มขู่จากฝ่ายบริหารโรงเรียน

เพชรบุรี-ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ทางจังหวัดตรวจสอบการที่บุตรหลานถูกคุกคามและข่มขู่จากฝ่ายบริหารโรงเรียน

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

                กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้ทางจังหวัดตรวจสอบการที่บุตรหลานถูกคุกคามและข่มขู่จากฝ่ายบริหารโรงเรียนจนนักเรียนหวาดผวา ตึงเครียด จนส่งผลกระทบต่อการเรียน ให้จังหวัดส่งตัวแทนลงไปตรวจสอบโดยด่วน หลังจากมีตัวแทนนักเรียนมายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าจากการร้องเรียนที่ผ่านมาไม่คืบหน้า
                  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พ.ย.65 ได้มีกลุ่มตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี เดินทางมายื่นหนังสือทวงถามต่อศูนย์ดำรงธรรมเรื่องความคืบหน้าที่ได้เคยมีหนังสือร้องเรียนในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ถดถอย สาธารณูปโภคและตัวอาคารชำรุด แต่ไม่มีการซ่อมแซม ห้องน้ำ-ส้วมสกปรก น้ำดื่มในตู้ทำน้ำเย็นไม่ไหลและขุ่นมัว ตลอดจนกิจกรรมเสริมการเรียน-การสอนไม่ได้รับการสนับสนุน และถูกตัดทอน การตรวจสุขภาพก็ไม่ได้รับการบริการทั้งๆที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว จนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียน-การสอนและการอำนวยความสะดวก
                ความคืบหน้าสายวันนี้ (22 พ.ย.65) ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายพรชัย คุ้มมี ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนฯ พร้อมด้วย คณะผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสื่อและร่วมพูดคุยกึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ต่อ นายสมชาย เลิศปประเสริฐพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ตำรวจนครบาล ฝ่ายปกครอง สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงในการพูดคุยทำความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมยื่นหนังสื่อเปิดผนึกต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
               โดยข้อความหนังสื่อเปิดผนึกดังนี้ จากเหตุการณ์การรวมตัวของกลุ่มนักเรียนที่เดินทางไปยื่นหนังสือ ข้อร้องเรียนแสดงถึงความบกพร่องในการ บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จนเกิดความแตกแยก เกิดปัญหาในวงกว้าง ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากเหตุการณ์ครั้งนั้นพบว่า นักเรียนที่กลุ่มที่ไปยื่นหนังสือได้รับผลกระทบอย่างมากหลังจากกลับเข้าสู่โรงเรียน ถูกสอบสวน ข่มขู่ น้ำดื่มขุ่น ว่ากล่าวด้วยวาจาที่ไม่สุภาพจากผู้บริหารและครูผู้สอนบางคน ส่งผลให้โรงเรียนอยู่ในภาวะ ตึงเครียด นำไปสู่ความหวาคระแวง เกลียดชัง มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองที่ทราบเรื่องต่างกังวลใจถึงการเรียนของนักเรียน
                ด้าน นายพรชัย คุ้มมี ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนฯ กล่าว่า วันนี้ผู้ปกครองมีความกังวลและห่วงใยบุตรหลาน หลังจากกลุ่มนักเรียนเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อติดตามและทวงถามข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พ.ย.65ที่ผ่านมา หลังจากกลับจากเข้ายื่นหนังสือ กลุ่มเด็กนักเรียน ได้รับผลกระทบ ถูกตรวจสอบ บีบคั้น หวั่นเกิดความไม่สบายใจทำให้เด็กนักเรียนเกิดความเครียด เมื่อมาเจอสถานการณ์เช่นนี้ ตนในฐานะที่เป็นผู้ปกครองก็มีความห่วงใยบุตรหลาน อยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบโรงเรียน และยุติ การคุกคามหรือบูลลี่เด็กๆ โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ที่มีผลต่อสุขภาพของเด็ก เรื่องห้องน้ำชำรุดไม่สะอาด พัดลมเพดานพัง น้ำดื่มมีสีขุ่นไม่สะอาดไม่สามารถดื่มได้ ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งเด็กบางคนไม่กล้า ใช้ห้องน้ำจนเลิกเรียน ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยของระบบภายใน
                ด้านนายสมชาย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า วันนี้หลังจากที่รับหนังสือและร่วมพูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครอง ที่มีความห่วงใยต่อบุตรหลาน เรื่องกลุ่มนักเรียนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้บริหาร พร้อมกันนี้ผู้ปกครองได้นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่าง ให้ทางจังหวัดทราบเพิ่มเติมด้วย ทางจังหวัดได้รับเรื่องไว้พร้อมทำการหารือเพิ่มเติมตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา ขณะนี้ทางด้านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (กศจ.เพชรบุรี) ได้ร่วมประชุมหารือ แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ผลการประชุมน่าจะมีการกำหนดมาตรการบางอย่างออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับเรื่องที่กลุ่มนักเรียนมีการยื่นหนังสือร้องเรียนก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง ที่ผ่านมานั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึก ษา ได้มีหนังสือชี้แจงมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อจะทำหนังสือตอบกลับไปยังกลุ่มผู้ร้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!