ประจวบคีรีขันธ์-เลือก อ.กัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประจวบคีรีขันธ์-เลือก อ.กัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 22 พ.ย.นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 /2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ย.65 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 1 ราย
              ได้แก่ นางกัลยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติและคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรอง ลงพื้นที่สืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม ผลการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบคือเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป
            จากนั้นคณะกรรมการเสนอในที่ประชุมพิจารณามอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือก โดยเห็นควรมอบในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!