อุทัยธานี-ผอ.เทคนิคฯจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้นักศึกษาชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์

อุทัยธานี-ผอ.เทคนิคฯจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้นักศึกษาชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

              ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ห่วงนักศึกชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ดูบอลนอนดึก และอาจลักลอบเล่นการพนันท้ายผลฟุตบอลโลก จัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้ ขอให้นักศึกษาชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นแรงบันดานใจและร่วมกันปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งกับการพนันและยาเสพติดทุกชนิด และได้บันทึกเทปการแข่งขึ้นมาเปิดให้ชมในโรงอาหารในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันแทน และกำชับครูอาจารย์ผู้สอนหมั่นสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
                นายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี กล่าวว่า ทางวิทยาลัยได้มีนโยบายส่งเสริมการดูฟุตบอลอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่ 20 พฤศจิการยน – 18 ธันวาคม 2565 และ 4 ปีจึงจะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งเท่านั้น ตนเองและครูอาจารย์ได้แสดงความเป็นห่วงนักศึกษาที่อยู่ในชั้นระดับ ปวช.ปวส. ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนกว่า 2,000 คน เป็นเยาวชน และเป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้งสิ้นจะทำอย่างไรจะไม่ให้นักศึกษาดูบอลซึ่งมีการถ่ายทอดตอนดีกเป็นส่วนใหญ่ถ้าอดหลับอดนอนก็จะเสียสุขภาพ และนักศึกษาอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันท้ายผลฟุตบอลโลก 2022 ที่มีการแข่งขันอยู่ ณ ขณะนี้
                โดยในเช้าวันนี้ ( 22 พ.ย. ) นายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยหลังจากเคารพธงชาติเชิญธงสู่ยอดเขาและสวดมนต์แล้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาทั้งหมด โดยได้ให้ข้อคิดสำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 และมีการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2022 ทุกแมท์ ซึ่งมีการแข่งขันถึง 64 แมท์ และมีการแข่งขันเป็นระยะเวลานานเกือบ 1 เดือน
               จึงได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องของการอดหลับอดนอนดูบอลคู่การแข่งขันตอนดึก ทำให้เสียสุขภาพพักผ่อนไม่เต็มที่ และที่สำคัญเกรงว่านักศึกษาอาจจะไปยุ่งเกี่ยวการพนันทายผลฟุตบอกโลก จนเสียเงินเสียทอง และเสียการเรียนในที่สุด สุดท้ายอาจจะไปก่อเหตุอาชกรรมก็เป็นไปได้ จึงได้จัดกรรมให้ความรู้ถึงพิษภัย นอกจากนี้ประธานนักเรียนยังได้ทำกิจกรรมเพื่อให้คำมั่นสัญญากับพ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยได้ร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งกับการเล่นพนันท้ายผลฟุตบอลโลกและการพนันอื่นๆทุกชนิด รวมถึงจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
                 และเพื่อให้นักศึกษาได้ดูบอลและไม่เสียการเรียน ได้ให้ฝ่ายโสตทัศนศึกษาบันทึกทึกเทปการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 และมาเปิดฉายให้นักศึกษาได้ชมย้อนหลังโดยติดตั้งจอโทรทัศน์ไว้ที่โรงอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้ชมช่วงพักกลางวันหรือเวลาว่าง นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ครูอาจารย์ประจำชั้น หรือครูผู้สอนหมั่นสังเกตและติดพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โยเฉพาะหากเด็กมีอาการง่วงซึมคล้ายอดหลับอดนอน ก็ต้องมีการตักเตือนกันอย่างเข้มงวด และสำหรับในส่วนของข้าราช เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีภายใต้สายการบังคับบัญชา ได้สั่งการห้ามไม่ให้เล่นพนันบอล อย่างเด็ดขาด หากพบจะลงโทษตามระเบียบวินัย ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!