ระยอง-ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและหารือข้อราชการ ผวจ.ระยอง

ระยอง-ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและหารือข้อราชการ ผวจ.ระยอง

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             วันที่ 21 พ.ย.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) เดินทางเข้าหารือ ข้อราชการกับนาย ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง
              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการ ในประเด็นปัญหาทางทะเลในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!