เพชรบุรี- ที่ปรึกษา รมต.แรงงาน ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

เพชรบุรี- ที่ปรึกษา รมต.แรงงาน ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ภาพ-ข่าว-สุรพล นาคนคร

               ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้ “การสร้างโอกาสให้ชาวบ้าน ฝึกทักษะ “ช่างปูกระเบื้อง “คือการให้ความรู้ทางอาชีพเสริม เพิ่มขีดความสามารถ ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้เพิ่ม แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว และยังช่วยบูรณะวัดให้มีความสวยงาม
                เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร และประชาชน 25 คน ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ สานนโยบายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ณ สำนักสงฆ์ยอดคีรีศรีวนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

                นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์ ภาวะ covid-19 ซาลง ความต้องการการทำงานและต่อยอดการทำงานมีเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ มีความต้องการที่จะฝึกทักษะเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน โดยได้อบรมชาวบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้าน การปูกระเบื้อง ช่วยต่อยอดให้ชาวบ้านมีความรู้ เทคนิค เพิ่มเติม ซึ่งหากบ้านเกิดความเสียหายเล็กน้อย ก็ไม่ต้องไปจ้างช่างซ่อม สามารถมาซ่อมกันเองได้ หรือแม้แต่ในชุมชนที่ต้องการแรงงานด้านนี้ ชาวบ้านก็สามารถมารวมตัวกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือคนในชุมชน ร่วมบูรณะสาธารณประโยชน์ โดยไม่ต้องเสียเงินไปจ้างช่าง ที่สำคัญ การอบรมปูกระเบื้องวันนี้ ช่วยสร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้พี่น้องในชุมชน และยังช่วยบูรณะวัดให้มีความสวยงาม
                  นอกจากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความห่วงใยทั้งผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากผลพวงสถานการณ์โรคโควิด-19 และห่วงคุณภาพชีวิต รายได้จากการประกอบอาชีพ โดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญ เร่งให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางาน การสร้างรายได้ เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ช่วยต่อยอดอาชีพ สร้างโอกาสให้ชาวบ้าน มีอาชีพเสริม มีความสามารถพิเศษ นับเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถด้านแรงงานฝีมือ “ช่างปูกระเบื้อง” ให้สามารถประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ช่วยยกระดับรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!