นครนายก-คณะสงฆ์ภาค 12 ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นตรี

นครนายก-คณะสงฆ์ภาค 12 ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นตรี

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

               วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะสงฆ์ภาค 12 (นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) 4 จังหวัด

               โดยมี พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดฯ พร้อมด้วย พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 12 พระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค 12 เจ้าคณะจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด พระเถรานุเถระ และคณะกรรมการกองตรวจ ภาค 12 ทั้ง 4 จังหวัด นางสาวบุบผา หิมพานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธี ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ให้ใช้สถานที่ในการดำเนินการตรวจข้อสอบครั้งนี้
               การนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 โดย พระอุดมปรีชาญาณ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รองเจ้าคณะภาค 9 เป็นผู้นำพระบัญชาให้ พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ
                ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร บัดนี้ การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะสงฆ์ภาค 12 ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบสนามหลวงแผนกธรรม ว่าด้วยการจัดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2560 และประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เรื่องวิธีปฏิบัติการสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 และแม่กองธรรมสนามหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาคทุกภาค รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!