ประจวบคีรีขันธ์-พอช.จัด Workshop กระบวนการพัฒนาบ้านมั่นคงชนบทตำบลชัยเกษม

ประจวบคีรีขันธ์-พอช.จัด Workshop กระบวนการพัฒนาบ้านมั่นคงชนบทตำบลชัยเกษม

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาประชุม หมู่ 5 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพงษ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผอ.ภาคกลางและภาคตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)(พอช.), นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะผู้ประสานขบวนองค์กรชุมชน จ.ประจวบฯ, นางเสาวณีย์ กุลจรัสปัญหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม, นายพลาธิป วงษ์ผุดผ่อง กำนันตำบลชัยเกษม, นายวีระชัย อินทราพงศ์ รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลชัยเกษม, นายทวีศักดิ์ จุลเนียม คณะผู้ประสานขบวนองค์กรชุมชน จ.ประจวบฯ และคณะเจ้าหน้าที่ พอช.จัดเวที Wokshop กระบวนการพัฒนาบ้านมั่นคงชนบทตำบลชัยเกษม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาโครงการฯ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชัยเกษมที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 ครัวเรือน
                นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะผู้ประสานขบวนองค์กรชุมชน จ.ประจวบฯเปิดเผยว่า เวที Work Shop กระบวนการพัฒนาบ้านมั่นคงชนบทตำบลชัยเกษม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน นี้เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยในชนบทโดยให้ชุมชนเป็นมาเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน
               โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัด คือ เพื่อตอกย้ำหลักคิดและสร้างความเข้าใจกระบวนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลชัยเกษม ให้กับผู้เดือดร้อนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนกระบวนการจัดทำข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชัยเกษม เพื่อสนับสนุนกระบวนการประเมิน B0Q วัสดุในการปรับปรุงซ่อมแชมที่อยู่อาศัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!