เชียงใหม่-สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เชียงใหม่-สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา” ส่งเสริมการเรียนรู้ ประยุกต์สู่การปฏิบัติ และสร้างผู้นำพัฒนาในชุมชน
            วันนี้ (21 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” (ป่าไผ่โมเดล) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา” และให้เกิดผู้นำพัฒนา หรือ Change Leader ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งจะสามารถนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน จนนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ
             ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ไม่ว่าโลกจะหมุนไปสักแค่ไหน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็ยังคงเป็นแนวทางสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน ซึ่งหากเราให้ความสำคัญและผลิตอาหารเองได้ โดยไม่ทิ้งที่ดินให้ว่างเปล่า ประชาชนก็จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด และคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ซึ่งเมื่อผลผลิตทางการเกษตรสามารถเลี้ยงคนไทยได้อย่างเพียงพอแล้ว ส่วนที่เหลือก็ยังส่งไปเลี้ยงชาวโลก ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย
             ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีความแน่วแน่ในการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชการที่ 10 ที่พระองค์ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้พสกนิกรมีความรู้พื้นฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ และสามารถขยายผลสู่การช่วยเหลือคนในชุมชน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!