สมุทรสาคร-เตรียมลงสนามเลือกตั้งการเมือง

สมุทรสาคร-เตรียมลงสนามเลือกตั้งการเมือง

ภาพ-ข่าว:ทรงพล/วีระเดชเกิงฝาก

 การเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาครเริ่มแล้ว นักการเมืองหน้าใหม่หน้าเก่าเตรียมตัวลงสนาม แข่งขัน

         วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาครโดย นาย ณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งคณะกรรมการมการ ผู้ตรวจการณ์ และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการเลือกตั้ง การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดัรับความร่วมมือจากนักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่จนได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี ซี่งเป็นที่คาดว่าการเลือกตั้งท้องุ่ถิ่นที่จะมีขึ้นภายในสิ้นปีนี้ จะมีนักการเมืองทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ลงสนามกันเป็นจำนวนมากและจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแน่นอน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!