อุทัยธานี-อบต.ห้วยแห้งเร่งขับเคลื่อน ‘ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน’ ครบทุกครัวเรือน

อุทัยธานี-อบต.ห้วยแห้งเร่งขับเคลื่อน ‘ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน’ ครบทุกครัวเรือน

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เดินหน้าขับเคลื่อน ‘ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน’ ครบทุกครัวเรือนในตำบลห้วยแห้งภายใน 30 พ.ย. นี้ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
             ที่จังหวัดอุทัยธานี ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกครัวเรือน ได้รับการส่งเสริมและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดกิจกรรมคิกออฟ ให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เร่งออกสำรวจ และรณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยพบว่าบางครัวเรือนได้ดำเนินการแล้ว และทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ แล้วนำมาใส่ถังขยะเปียก เพื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย
              ส่วนบางครัวเรือนยังไม่ได้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้สร้างความเข้าใจถึงข้อดีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้จึงได้ช่วยกันขุดหลุมจัดทำถังขยะเปียกให้ครัวเรือนยังไม่ได้ดำเนินการว่าการทำถังขยะเปียกนั้นไม่ได้ยุ่งยาก เพียงแค่ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ของส่วนสูงภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้เท่านั้น โดยจะเร่งรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนของตำบลห้วยแห้งให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!