อยุธยา-ตรวจสอบเร่งรัดการก่อสร้างถนน หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อน

อยุธยา-ตรวจสอบเร่งรัดการก่อสร้างถนน หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ได้ติดตามการดำเนินการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนถนนสาย อย 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3263-บ้านคู้สลอด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง
              โดยมีผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ถนนดังกล่าว ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในความดูแล รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
               กรมทางหลวงชนบท แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ วางระบบระบายน้ำสาธารณะ และเปลี่ยนพื้นผิวจากลาดยางเป็นคอนกรีต ซึ่งพบปัญหาจะต้องทำการย้ายท่อประปาให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้ จึงทำให้ต้องสั่งหยุดงานไว้ ประมาณ 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเสนา ได้ทำการย้ายท่อประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อได้หลังจากนี้
                ทางด้าน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา แจ้งว่า หากเป็นกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผิวทางชำรุด สามารถติดต่อประสานได้โดยตรง เพื่อเข้าดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ทั้งนี้อำเภอเสนา ได้ประสานให้หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการดูแล ติดตั้งป้าย สัญญาณเตือน ให้เรียบร้อย และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!