ฉะเชิงเทรา-สมาคมศิย์เก่าเบญจมฯ มอบทุนการศึกษา “เบญจมฯ การุณย์” ปีที่ 5 จำนวน 212ทุน รวม 2,120,000บาท

ฉะเชิงเทรา-สมาคมศิย์เก่าเบญจมฯ มอบทุนการศึกษา “เบญจมฯ การุณย์” ปีที่ 5 จำนวน 212ทุน รวม 2,120,000บาท

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง 

            วันที่ 19 พ.ย.65 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เบญจมฯ การุณย์” ปีที่ 5 จำนวน 212ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวม 2,120,000บาท มีผู้ร่วมบริจาคทุน ผู้มอบทุน ศิษย์เก่าเบญจมฯ เครือข่ายผู้ปกครองเบญจมฯ สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมฯ กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!