กาญจนบุรี-สสจ.นำคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานประชุมจัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

กาญจนบุรี-สสจ.นำคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานประชุมจัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

               วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายแพทย์ประวิติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
               เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566-2570) จังหวัดกาญจนบุรี ลำดับความสำคัญของปัญหา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี ประเด็นเข็มมุ่งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!