ร้อยเอ็ด-ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 3 แห่ง

ร้อยเอ็ด-ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 3 แห่ง

เสริมความเป็นสิริมงคลในการจัดงาน "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป"

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีสักการระและบวงสรวงพระขัติยะวงษา (ทนต์) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 24 ณ จุดอนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา ห้าแยกสายน้ำผึ้ง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

              โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะครูและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการดำเนินงานของค่ำคืนนี้ให้เกิดความราบรื่น ผ่านไปได้ด้วยดี
             ภายในพิธี ประธานได้จุดธูปเทียน และปักธูปหน้าเครื่องบวงสรวง คล้องมาลัยกรถวายสักการะ วางพุ่มดอกไม้ วางดอกไม้สด โปรยข้าวตอกดอกไม้มงคล ด้านหน้าอนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา จากนั้น พราหมณ์อ่านโองการเชิญเทพยดา ประกอบพิธีบวงสรวง และผู้เข้าร่วมพิธี นำดอกไม้สดวางถวายสักการะ เป็นอันเสร็จพิธี
             นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆ ในเวลาเดียวกัน พร้อมได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบวงสรวง ประกอบด้วย จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทนต์) จุดที่ 2 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และจุดที่ 3 อนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!