ร้อยเอ็ด-รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และ เก้าอี้สุขา เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

ร้อยเอ็ด-รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และ เก้าอี้สุขา เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จาก นายวิรัช อาชวกุลเทพ บริษัท พรหมสิน พี.เอส.ซี. จำกัด และ เก้าอี้สุขา จาก นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการรับมอบ ที่ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
           โดยในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม และพายุ “โนรู” ประกอบกับ เขื่อนอุบลรัตน์มีความจำเป็นต้องเพิ่ม การระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พื้นที่ในลุ่มน้ำชีได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ไหลจาก จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ไหลล้นตลิ่งมาจังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ส่งผลบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
           ทั้งนี้มีสิ่งของอุปโภคบริโภค จาก บริษัท พรหมสิน พี.เอส.ซี. จำกัด จำนวน 400 ชุด รวมเป็นเงิน 320,000 บาท และ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มอบเก้าอี้สุขา จำนวน 300 ชุด รวมเป็นเงิน 165,000 บาท พร้อมพบประให้กำลังใจ และลงเรือลุยน้ำท่วม ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถึงบ้ารเรือนของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!