นครสวรรค์-อดีตรอง ผบช.น.เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดคลองคาง

นครสวรรค์-อดีตรอง ผบช.น.เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดคลองคาง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ดร. สุมาลี พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดคลองคาง (แดงประชานุกูล ) ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดคลองคาง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดคลองคาง มีมติร่วมกันในจัดการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เนื่องจากประสบอุทกภัย จำเป็นต้องปรับปรุงห้องน้ำและทางเดินไปห้องน้ำ ที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน เพื่อจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อจัดการเรียนการสอน สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ป้องกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน และ จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
           ในการทอดผ้าป่าครั้วนี้มีประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์คือ พระปลัดสุทัศน์ ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดคลองคาง ประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสคือ พลตำรวจโทคัชชา ธาตุศาสตร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และมีประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาสคือ คุณแม่นวลจันทร์ ธาตุศาสตร์ ซึ่งได้เงินบริจาคทำบุญรวมทอดผ้าป่าทั้งสิ้นประมาณ 500,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณ พล.ต.ท.คัชชา ธาตุ ศาสตร์ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา องค์การบริการส่วนตำบลบึงเสนาท กำนันตำบลบึงเสนาท ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๖ หมู่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาช่วยงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
            โรงเรียนวัดคลองคาง ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองคางต่อไป และขออนุโมทนาบุญ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน จงประสบความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในชีวิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดจงสมปรารถนาจงทุกประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคาง กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!