ประจวบคีรีขันธ์-ประเพณีแข่งขันเรือพายเชื่อมความสามัคคี ในงานเทศกาลลอยกระทง

ประจวบคีรีขันธ์-ประเพณีแข่งขันเรือพายเชื่อมความสามัคคี ในงานเทศกาลลอยกระทง

ภาพ/ข่าว: เอกภพ (ณัฐพัชญ์) วงษ์ประเสริฐ

          มันจนพายหัก… หมดแรงทั้งคนแจว ทั้งกองเชียร์! ประเพณีแข่งขันเรือพายเชื่อมความสามัคคี เนื่องในงานเทศกาลลอยกระทงปี 65**คนแจวพายหัก กองเชียร์หมดแรงจนต้องพักกินส้มตำ
            วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 ที่บริเวณท่าน้ำ หมู่ 3 บ้านท่าทุ่ง พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาจ้าว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเภท 5 ฝีพาย ท้องที่ ท้องถิ่น เชิญเที่ยวตำบลเขาจ้าว ครั้งที่ 4 เนื่องในงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 65 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมความสัมพันธไมตรี สร้างความรักความสามัคคีของชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน
           ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลเขาจ้าวให้ลูกหลานได้สืบทอดให้คงอยู่สืบไป และเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างชาวบ้านและผู้นำท้องที่ในตำบลเขาจ้าว อีกทั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้รู้รักท้องถิ่นของตนเอง ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประ เภท 5 ฝีพาย เป็นการแข่งขันกันระหว่างชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ และชาวประมง และผู้นำท้องที่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบลเขาจ้าว ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอปราณบุรี รวม 8 ทีม โดยมีระยะทางการแข่งขัน 150 เมตร ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล จาก สจ.เอกชัย เชื้อวงศ์สกุล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท  แต่ที่น่าสนใจในการแข่งขันพายเรือครั้งนี้คงหนีไม่พ้นความสนุกสนานของคนแจวเรือ และกองเชียร์ที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันอย่างสนุกสนานจนด้ามพายคนแจวเรือหัก หมดแรงทั้งคนแจวและกองเชียร์จนต้องหยุดพักกินส้มตำเพื่อเติมแรงแล้วแข่งขันกันต่อ แพ้ชนะไม่สำคัญแต่หวังสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านชุมชน
           นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี กล่าวว่า การจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวของผู้นำท้องที่ในตำบลเขาจ้าวครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 4 เพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีและสร้างความสัมพันธไมตรีในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลเขาจ้าวซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีไฟฟ้า โทรศัพท์ เอกสารสิทธิ์ แต่ที่สำคัญที่สุดคือความรักความสามัคคีกันของชาวบ้านในตำบลเขาจ้าว
อีกทั้งตำบลเขาจ้าวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งทุกหมู่บ้านสามารถพัฒนาให้หมู่บ้านของตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในรูปแบบวิถีชุมชนได้แต่ไม่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทรุดโทรมจนเกินไป เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเลยไปท่องเที่ยวที่บริเวณหมู่บ้านป่าหมากเขตพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดเป็นส่วนใหญ่ นายปรีดา อำเภอปราณบุรีกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!