ลพบุรี-หมอไม่ทอดทิ้ง..จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ลพบุรี-หมอไม่ทอดทิ้ง..จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผู้ป่วยมะเร็ง

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

           โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำผู้ป่วยมะเร็ง และบุคคลากรทางการแพทย์ ร่วมสืบสานงานประเพณี วันลอยกระทง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้ป่วย ในการต่อสู้กับโรคร้าย และไม่รู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวในวันสำคัญของไทย
             นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำคณะแพทย์ พยาบาล พร้อมด้วย ผู้ป่วยมะเร็ง ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปร่วมฉลองงานประเพณี “วันลอยกระทง” กับครอบครัว ตามภูมิลำเนาได้ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ จึงได้ร่วมกันประกอบพิธี ขอขมาน้ำ และร่วมลอยกระทง วันเพ็ญเดือน 12 ในโรงพยาบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ตลอดจน เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกและโรคภัยต่างๆ ให้ออกไปจากตัวตามความเชื่อเนื่องใน วันลอยกระทง ของไทย
              ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้ใช้พื้นที่บริเวณ ลานเอนกประสงค์ หน้าหอผู้ป่วยใน จัดตกแต่งสถานที่เป็นลานวัฒนธรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดนางนพมาศของบุคคลากรทางการแพทย์ , การละเล่นต่างๆ , การตอบปัญหาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงของไทย , การรำวงย้อนยุค และ การลอยกระทง โดยมีบรรดาเหล่าสาวงามนางนพมาศ นำผู้ป่วยมะเร็ง และญาติผู้ป่วย ร่วมกันลอยกระทง ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปแบบเรียบง่าย สนุกสนาน และอบอุ่นเป็นกันเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม สร้างความสามัคคีของบุคลากร ตลอดจน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรู้สึกโดดเดี่ยวในวันสำคัญของไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ได้ร่วมแสดงออกและสนุกสนานและผ่อนคลาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ได้มีแรงใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป
             โอกาสเดียวกัน ทางโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ยังได้จัดอาหาร มื้อพิเศษ ให้แก่ผู้ป่วยที่สามารถรับประทานได้ด้วยตนเอง และญาติผู้ป่วย ได้รับประทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2565 อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!