อุบลราชธานี -นอภ.เดชอุดม เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ “บวร”

อุบลราชธานี -นอภ.เดชอุดม เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ “บวร”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนสายวัฒนธรรมวัดบ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์
              นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเดชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!