้ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ ออกติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

้ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ ออกติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) โดยตรวจสอบบัญชีทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอเมยวดี โดยเฉพาะทะเบียนสัตว์ที่สัญญาเกิน 5 ปี ทะเบียนสัตว์ที่สัญญาครบ 3 ปีแต่ไม่มีรายงานลูกเกิด และกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบตัวสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโครงการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!