ตาก-“กล้วยหอมทอง”อำเภอพบพระ ร่วมแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในการ ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค

ตาก-“กล้วยหอมทอง”อำเภอพบพระ ร่วมแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในการ ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค

(APEC 2022 THAILAND)

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           การประชุม Apec 2022 กล้วยหอมทองอำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 ในสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ที่ได้รับเลือกร่วมแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (APEC 2022 THAILAND)
             นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัท ที เค กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า กล้วยหอมทองพื้นที่อำเภอพบพระ หอม หวาน อร่อย เหนียว และนุ่ม อุดมด้วยวิตามิน ปลูกโดยน้ำแร่จากธรรมชาติ ได้มาตรฐาน GAP GMP โดยที่ไร่ ทีเค แอนด์ เฟรช ปลูกกล้วยหอมทองกว่า 580 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 340 ตันต่อเดือน โดยส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี
            ทั้งนี้ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 – 800 เมตร และมีดินดี น้ำดี อากาศดี ตรงตามมาตรฐานการส่งเสริมปลูกกล้วยหอมทอง จึงเป็นปัจจัยทำให้กล้วยหอมทองพบพระของจังหวัดตาก เป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!