ประจวบคีรีขันธ์-คณะบ้านศิลปินเมืองหัวหิน เยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประจวบคีรีขันธ์-คณะบ้านศิลปินเมืองหัวหิน เยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

            เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 นายทวี-อ.วรรณวิมล เกษางาม เจ้าของบ้านศิลปินเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดเผยว่า วันนี้ตนเองและคณะศิลปินเมืองหัวหิน ได้รับเชิญจากทางสมาคมศิลปินอีสานไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการวาดภาพ”สีน้ำ”กับคณะศิลปินลาว ที่เวียงจันทร์ วังเวียง และ หลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า ที่มีศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ในอดีต
            ซึ่งการมาในครั้งนี้ตนเองและคณะทั้งหมดก็ได้ร่ายพู่กันลงภาพต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาสาระของประเทศลาว เช่น ภาพวิวทิวทัศน์ภูเขานาข้าว ที่มีอยู่ในพื้นที่ชนบท ภาพโบราณสถานวัด และภาพใบหน้าสรีระของชาวลาวภูเขา ที่มีอยู่หลากหลายเผ่าพันธ์ และอื่นๆ
             การวาดภาพ เขียนภาพ กันในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงฝีมือพู่กันแบบกลางแจ้งท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ แต่มีจิตใจที่อบอุ่นทำให้ภาพแต่ละภาพออกมาแล้วทั้งคนวาดและคนที่ถูกวาด คนที่ได้เห็นนั้นต่างประทับใจกันเป็นอย่างยิ่ง
               การมาในครั้งนี้ 60 กว่าชีวิตของศิลปินไทยเราได้มาพบกับศิลปินบ้านอ้ายน้องลาว ถือว่าได้อารมณ์สุนทรียะ และอารมณ์ร่วม เป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเอา”ภาพ” ที่ขีดเขียนมาเป็นสื่อแล้วยังได้พูดคุย พบปะ รับประทานอาหารพื้นบ้านพื้นเมือง เปรียบเสมือนว่าพวกเราทั้งหมดที่มาและเจ้าของบ้าน เป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าเดียวกันโดยไม่มีอะไรมาขวางกัน
               นายทวี ฯ ยังกล่าวอีกว่า บ้านศิลปินเมืองหัวหิน ที่ตนเอง อ.วรรณวิมล และบุตรชายร่วมกันบริหารนั้น ก็ได้สละวันเวลา สถานที่ ให้กับผู้คน สังคมท้องถิ่น ส่วนราชการ ทั้งเปิดงานกิจกรรมร่วม และที่สำคัญเป็นแหล่งศิลปะ วิถีชีวิตของกลุ่มคนให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ จ.ประจวบฯ ได้มาเยือนและเที่ยวชม
                สำหรับการมาเยือนบ้านพี่เมืองน้อง สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวในทิป”วันลอยกระทง”นี้ก็ถือว่าเป็นการมาเผยแพร่ศิลปะภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งสองร่วมกันครับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!