อุดรธานี จัดอบรม สร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน

อุดรธานี จัดอบรม สร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้สั่งการมอบหมายให้นางวรันธรณ์ บวรศักดิ์ หน.ฝ่ายอำนวยการ สป.อบจ.อุดรธานี ร่วมกับสนง.จ.อุดรธานี และ สภาวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ดำเนินงานตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจสร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน ที่ ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี มีนายจตุรงค์ วงค์แสนคำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.พิบูลย์รักษ์ เป็นตัวแทน อบจ.อุดรธานี มอบเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน จำนวน 200,000 บาท แก่ นายประยูร นารี ประธานสภาวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ตัวแทนรับมอบ มี นายจรัสธชัย เลิศภูเขียว ผอ.ร.ร. พิบูลย์รักษ์ ร่วมในพิธี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ 1.“ทำอย่างไรให้เป็นคนดี” โดยนางระพีพรรณ จันทรสา 2.“คุณธรรม จริยธรรมมีสาระ ธรรมะช่วยได้”โดยพระวิทยากรจาก อ.เพ็ญ 3. “เยาวชนปลอดภัยไว้ก่อน”โดย สภ.เพ็ญ 4. “เยาวชนสุขภาพดี มีสุข”โดย สาธารณสุข อ.เพ็ญ และ 5. “เรารักวัฒนธรรมไทย”โดย อ.พัทยา สืบยุบล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!