ประจวบคีรีขันธ์-เครือข่ายภาคประชาชนเตรียมเข้ายื่นหนังสือถึง ป.ป.ส. เข้าแก้ปัญหาการใช้กัญชาเสรี

ประจวบคีรีขันธ์-เครือข่ายภาคประชาชนเตรียมเข้ายื่นหนังสือถึง ป.ป.ส. เข้าแก้ปัญหาการใช้กัญชาเสรี

ภาพ-ข่าว:พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าพบ นายดิเรก จอมทอง ประธานเครือข่ายตื่นรู้สู้ภัยสารเสพติดสุขภาพจิตภาคประชาชน เพื่อสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ก่อนกำหนดการประชุมของ ป.ป.ส.คณะใหญ่เพียงวันเดียว
             นายดิเรก กล่าวว่า ตามที่ ป.ป.ส.มีมติเห็นชอบ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565” ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา และกระทรวงสาธารณสุขละเลย มิได้เสนอ “ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ….” มาบังคับใช้ ทำให้ต้นกัญชาและช่อดอกไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อีกต่อไป ตนได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่า มีการซื้อขาย ปลูก เสพ หรือบริโภคกัญชาอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง เด็กและเยาวชน สามารถซื้อและบริโภคกัญชาเพื่อนันทนาการโดยปราศจากมาตรการควบคุมที่เหมาะสม มาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ
               นอกจากนี้ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองร้องเรียนเข้ามาอีกว่าทาง ป.ป.ส.และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ก็ไม่สามารถป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาเสรีรวมทั้งการใช้ที่ไม่เหมาะสมอีกหลายรูปแบบ ดังปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ได้ เนื่องจากกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด ไม่อยู่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ส.

ปัญหาดังกล่าวนี้ยังขัดต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 โดยที่ยังไม่มีประเทศใดที่ปลดกัญชาออกจากยาเสพติด แม้กระทั่งประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเสรีเพื่อนันทนาการ

เครือข่ายตื่นรู้สู้ภัยสารเสพติดสุขภาพจิตภาคประชาชน จึงต้องเดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอเรียกร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ส.ได้โปรดพิจารณาแก้ไขเนื้อหาของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ดังกล่าว เพื่อให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น และมีมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาการใช้กัญชาเสรีเพื่อนันทนาการอย่างเร่งด่วนต่อไป นายดิเรกกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!