ตาก-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการพลังงานและจัดทำแผนพลังงานในชุมชน

ตาก-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการพลังงานและจัดทำแผนพลังงานในชุมชน

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

             วันนี้ (17 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมร้านอาหารช่อม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการพลังงานและจัดทำแผนพลังงานในชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบ วงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชนปี 2566
           โดยมี นายวัลชัย ทิหงษ์สา รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางสาวนภาพร ปานกลัด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน นายธีระพล ยมลำภู นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด องค์ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน การจัดทำแผนพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 7 แห่ง
            ประกอบด้วย เทศบาลตาบลท่าสายลวด , องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง , องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ , องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน , องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กาษา , องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!