ชลบุรี-กองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก “WORLD DIABETES DAY”

ชลบุรี-กองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก “WORLD DIABETES DAY”

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             วันที่ 17 พ.ย.65 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันเบาหวานโลก “WORLD DIABETES DAY” ในกิจกรรม “Good home & Good health” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง กองเรือยุทธการ และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
             โดยมี ประธานชมรมภริยาฯ คณะผู้บังคับบัญชาฯ และกำลังพล จากกองเรือยุทธการ พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ แพทย์ พยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

              น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ หัวหน้าห้องตรวจโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิกฯ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ตามที่ คลินิกเบาหวาน กลุ่มงานอายุรเวชกรรม ร่วมกับคณะกรรมการ
โรคเบาหวาน (DM Care 1eam) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเบาหวานโลก เป็นประจำทุกปีนั้น โดยในปีนี้ 2565 ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “พรุ่งนี้ไม่สายถ้าเรารู้ทันเบาหวาน” “Education to Protect Tomorrow”
             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ กำลังพลกองเรือยุทธการ (กร.) ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน คนไข้เบาหวานที่เป็นกำลังพล กร. รวมถึงครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้เข้าถึงการรับบริการที่ดีจากแพทย์และทีมงานเฉพาะทางที่ดูแลรักษาโรคเบาหวานจาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และได้รับการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรก จากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ใกล้เคียง และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต่อไป
              รูปแบบของการจัดกิจกรรมงานเบาหวานโลกในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดนอกพื้นที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน รวมทั้งโรคซ่อนเร้นที่มากับโรคเบาหวาน ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกำลังพล ทร. ได้แก่ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง ภาวะรอบเอวเกินหรือโรคอ้วน ดังนั้น การให้ความรู้และการตรวจติดตามที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญในกลุ่มเสี่ยงของกำลังพล ทร. เพื่อให้ได้รับวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ทันท่วงทีในระยะแรกของโรค รวมทั้งได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองหากต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ดังคำขวัญของงานในวันนี้ที่ว่า “รู้ทันเบาหวาน เบาหวานป้องกันได้ ให้เบาหวานเป็นเรื่องที่ต้องรู้”
               โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ,ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่คุมน้ำตาลได้ดีและเป็นตัวอย่างในการดูแลตนเอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลตัวเองและต่อสู้กับโรคเบาหวานในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
              นอกจากนี้แล้วภายในงานยังให้ได้รับความรู้ต่างๆ ของโรคเบาหวานแบบครบวงจร เช่น น้ำตาลตกน้ำตาลสูงทำอย่างไร ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สาธิตการฉีดอินซูลิน ที่ถูกต้องและตอบคำถามเรื่องยาเบาหวานโดยเภสัชกร การกินยาเบาหวานมากๆ จะเป็นโรคไตจริงหรือไม่ และได้พบกับเทคโนโลยี่ใหม่ๆ อาทิ เครื่องติด ตามระดับน้ำตาล 24 ชม. โดยไม่ต้องเจาะปลายนิ้ว เช็คฟันฟรี ให้ยาผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนโดยทันตแพทย์ สาธิต และชิมอาหารว่าง น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานจากนักโภชนาการ และสินค้าเพื่อสุขภาพอีกมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!