ประจวบคีรีขันธ์-“ยุทธพล” จับมือ WWF “ติวเข้ม” จนท.พิทักษ์ป่ามรดกโลก

ประจวบคีรีขันธ์-“ยุทธพล” จับมือ WWF “ติวเข้ม” จนท.พิทักษ์ป่ามรดกโลก

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

“เสริมทักษะ” การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีป่าไม้และสัตว์ป่า ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

               เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้เเละสัตว์ป่า (Introduction to crime scene investigation standards in forestry and wildlife cases training course) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 65 ซึ่งโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน WWF ประเทศไทย ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯดังกล่าว
               โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่างานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดด้านป่าไม้เเละสัตว์ป่า มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี เเละประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 60 นาย ร่วมฝึกอบรม โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จ.เพชรบุรี นำโดย พ.ต.อ.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร ตำแหน่ง นวท.(สบ ๔) พฐ.จว.เพชรบุรี และ วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นางสาวเนตรนภา งามเนตร ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตำบลหาดขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                   นายยุทธพลฯ กล่าวว่า การที่เราได้เห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ การมีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันนั้น เกิดมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งในด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายผืนป่า การลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นเพราะว่าผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านเป็นเจ้าพนักงานที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า ต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นบุคคลแรก
                   ดังนั้นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจึงต้องมีความเข้าใจและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธี เพื่อให้งานด้านการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้เเละสัตว์ป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเเละมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฏหมายได้ และสำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 60 นาย
                   ซึ่งทุกหน่วยงานที่มาในครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่สำคัญของประเทศ นั่นก็คือ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นกลุ่มป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของประเทศไทย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน สุดท้ายต้องขอขอบคุณวิทยากรจากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เเละวิทยากรจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้มาให้ความรู้พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเอาความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!