เชียงใหม่-ประกอบพิธีบูชาตาเวียง ประตูช้างเผือก บำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนเขตเมืองเก่า

เชียงใหม่-ประกอบพิธีบูชาตาเวียง ประตูช้างเผือก บำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนเขตเมืองเก่า

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

           จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบูชาตาเวียง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สังคหะเวียง ที่ประตูช้างเผือก เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองเก่า และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา
            วันนี้ (17 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีบูชาตาเวียง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สังคหะเวียง ที่ บริเวณประตูหัวเวียง หรือ ประตูช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
              การจัดพิธีดังกล่าว สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนัก จนส่งผลให้กำแพงประตูช้างเผือก ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประตูเมืองเชียงใหม่ ที่มีอายุกว่า 700 ปี อุ้มรับน้ำไม่ไหว และเกิดการทรุดตัวลงมา ทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ต่างหวั่นว่าจะเป็นลางร้ายต่อบ้านเมือง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีบูชาตาเวียง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สังคหะเวียง ที่ บริเวณประตูช้างเผือก ด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้หมดสิ้นไป
                นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่โดยทั่วไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนร่วมกันอีกด้วย โดยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อหลอมรวมจิตใจของประชาชนชาวเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของล้านนา สร้างค่านิยมเชิงบวกในการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่สังคมสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!